A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada jest oceanem nektaru, który zdaje się nie mieć granic. Czytając wspomnienia jego uczniów nie mogłem oprzeć się, by niektórych z nich nie przetłumaczyć od ręki, i to są te krople nektaru. A na innej mojej stronie znajdziesz cały strumień nektaru w postaci filmów wideo, który Madana-mohana Mohini z Radhadesh niestrudzenie tłumaczy na język polski. Jagadisha Dasa


ŚRILA PRABHUPADA INTONUJE JAPA (z muzycznym tłem...)